top of page

TAP

Bạn cũng sẽ học về giai điệu và về cách để phát triển các âm tiết tinh tế của tap phối hợp cùng những chuyển động của tay và đầu tạo nên phong cách cho bài nhảy của bạn.

LỊCH 9/2024 – 6/2025

LỊCH HỌC KHÓA 9/2024 – 6/2025

OPEN CLASS: Start from one class per week

For students to be introduced to the fundmental of Dance/Acro as well for students who enjoy their practice a their pace as their recreational hobby.


LEVEL PROGRAM: Min 2 classes/week/per style

For students who wish to aquire solid fundamental technique to support their progression in their choosen style(s)

Week Day
Time
Teacher
Level Name
bottom of page