Kid & Teen Classes

Học viên vừa cải thiện sức bền và sự dẻo dai vừa hoàn thiện kỹ thuật nhào lộn có thể kết hợp trong các bài múa. Các em sẽ học các bài tập cardio, rèn luyện cơ và độ dẻo cơ thể để hỗ trợ quá trình học kỹ thuật. Các em cũng được phát triển các kỹ năng từ môn thể dục nhào lộn và thể dục nghệ thuật bao gồm front & back roll (lộn trước và sau ôm gối), headstands (trồng chuối), backbends (gập người về sau chống tay), cartwheels (lộn nghiêng chống tay), walkovers (lộn thẳng chân) và back handsprings (lộn sau chống bật người).

10 TUẦN HỌC TRỰC TUYẾN

Cấp độ Ngày Giờ Giáo viên Tình trạng
Preparatory Thứ 2 4:10 PM Ms. Alexa Còn chỗ
Thứ 4 3:20 PM Ms. Alexa Tạm thời ngưng nhận học viên
Thứ 5 4:05 PM Mr. Hieu Còn chỗ
Thứ 6 4:10 PM Ms. Alexa Còn chỗ
Beginner Thứ 3 4:10 PM Mr. Hieu Còn chỗ
Thứ 5 4:55 PM Mr. Hieu Còn chỗ
Elementary Thứ 3 5:10 PM Mr. Hieu Còn chỗ
Thứ 4 5:00 PM Mr. Hieu Còn chỗ
Thứ 7 2:00 PM Mr. Hieu Tạm thời ngưng nhận học viên
Intermediate Thứ 5 5:55 PM Mr. Hieu Còn chỗ
Thứ 6 5:00 PM Mr. Hieu Còn chỗ
Advanced/Advanced+ Thứ 7 3:00 PM Mr. Hieu Còn chỗ