Kid & Teen Classes

Học viên sẽ học những kỹ thuật cơ bản của Hip Hop, học để khám phá các cấp độ, các bước nhảy, cách phối hợp cơ bản và khả năng biểu cảm. Tập luyện để cải thiện các kỹ năng về cảm thụ nhạc, biểu diễn và kỹ thuật qua các bài tập và bài biên đạo vui, sôi động. Các học viên cũng sẽ học được cách áp dụng các bước nhảy cơ bản và sáng tạo bài biên đạo thêm vào phong cách riêng và sự nhún nhảy.

10 TUẦN HỌC TRỰC TUYẾN

Cấp độ Ngày Giờ Giáo viên Tình trạng
Preparatory Thứ 3 3:20 PM Mr. Hieu Còn chỗ
Thứ 5 3:15 PM Mr. Hieu Còn chỗ
Beginner Thứ 3 3:50 PM Mr. Minh Còn chỗ
Thứ 6 3:20 PM Mr. Quyen Tạm thời ngưng nhận học viên
Elementary Thứ 2 3:45 PM Mr. Minh Tạm thời ngưng nhận học viên
Thứ 6 4:20 PM Mr. Quyen Còn chỗ
Intermediate Thứ 2 4:45 PM Mr. Minh Còn chỗ
Thứ 3 4:50 PM Mr. Minh Còn chỗ
Thứ 6 5:15 PM Mr. Quyen Tạm thời ngưng nhận học viên
Advanced Thứ 5 5:10 PM Mr. Minh Còn chỗ