Bạn đang tìm kiếm một món quà?

 In News, Uncategorized @vi

🎄 Nếu bạn đang tìm kiếm một món quà Giáng sinh thật đặc biệt, hãy thử nghĩ đến một buổi học nhảy múa riêng xem sao? 🎄 
🎁Giảm giá nhân dịp Giáng sinh cho lớp học nhảy đôi để các bạn cùng nhau chia sẻ trải nghiệm đặc biệt và đầy niềm vui.
🎁Lớp học riêng dành cho thành viên và học viên được giảm 20%!

Lớp nhảy Đôi Lớp học riêng
Một lớp 1.350.000vnd Thành viên 1.080.000vnd/ 1 giờ
1.215.000vnd/ 1 giờ
Sáu lớp 7.200.000vnd Học viên mới 1.350.000vnd/ 1 giờ
6.480.000vnd 6x 1 giờ
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI TRƯỚC NGÀY 10.12 ĐỂ SẮP XẾP LỚP HỌC RIÊNG
Recent Posts

Start typing and press Enter to search