BƯỚC NHẢY KỲ DIỆU

 In Kid & Teens Classes, Lớp Trẻ Em, News, Phụ Huynh

Chương trình biểu diễn luôn là nguồn khích lệ rất lớn với các em, giúp các em sẽ hoàn thành một tiết mục hoàn hảo và biến ước mơ thành hiện thực!
Bắt đầu nhận đăng ký từ Thứ Hai, 26 Tháng 11.
Phụ huynh vui lòng ghi chú lớp muốn đăng ký tiếp hoặc đăng ký thêm trong học kỳ tới và email về cho chúng tôi.

(Học sinh mới và trong danh sách đợi: bắt đầu đăng ký từ tháng 12)

Recent Posts

Start typing and press Enter to search