CHÚC MỪNG CÁC EM VŨ CÔNG ATOD 2019!

 In Kid & Teens Classes, Lớp Trẻ Em, News, Show & Event, Show & Event

Chúng tôi vô cùng tự hào vì những vũ công nhí, các em đã mang về 15 giải thưởng từ cuộc thi nhảy quốc tế A.T.O.D tại Bangkok! Chúng tôi đã gặt hái THÀNH CÔNG ngay từ lần đầu tiên tham gia một cuộc thi ở cấp độ quốc tế!

6 Vàng  |  3 Bạc  |  2 Đồng  |  4 Giải Danh Dự

Recent Posts

Start typing and press Enter to search