COSTUME MEASUREMENT WEEK

 In Lớp Trẻ Em, Phụ Huynh, Show & Event

Mỗi học viên sẽ có một bộ trang phục riêng cho mỗi bài diễn. Xin hãy chắc chắn các em có thể tham gia lớp vào tuần lễ đo trang phục.

Tuần lễ đo Trang phụcThứ 7, 27 Tháng 1 đến Thứ 6, 2 Tháng 2
Dành cho các học viên bỏ lỡ Tuần lễ đo Trang phụcThứ 7, 3 Tháng 2 từ 14 giờ – 17 giờ

Recent Posts

Start typing and press Enter to search