CUỘC THI NHẢY QUỐC TẾ

 In Kid & Teens Classes, Lớp Trẻ Em, News, Show & Event, Show & Event

Các bạn học viên sẽ bắt đầu chương trình tập luyện kéo dài 14 tuần, từ tháng 10 này. Huấn luyện viên là đội ngũ giáo viên tuyệt vời của chúng tôi.
Xin chúc mừng tất cả học viên được lựa chọn tham gia và cảm ơn tất cả phụ huynh.
Dancenter chúc các em sẽ có một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc hành trình nhảy múa!

Recent Posts