ĐĂNG KÝ NĂM HỌC MỚI 2018/19

 In Kid & Teens Classes, Lớp Trẻ Em, Uncategorized @vi

🌟 Năm học mới sẽ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 10 tháng 9 năm 2018 🌟  

Danh sách của các lớp học đang ngày một dài thêm, hãy nhanh chóng đăng ký lớp phù hợp với cấp độ và thời khóa biểu của con bạn!

Thời khóa biểu Trẻ em & Thiếu niên Ở ĐÂY

Hướng dẫn xếp lớp:

3 – 4 tuổi Mini Kids Dance Play
4 – 5 tuổi Mini Kids Dance Intro
5 – 6 tuổi Mini Kids Prep
7 – 11 tuổi Lớp Trẻ em
12 tuổi trở lên Lớp Thiếu niên
Recent Posts