DƯƠNG DIỆU THẢO

Trang chủ > ĐỘI NGŨ > DƯƠNG DIỆU THẢO

DƯƠNG DIỆU THẢO

Contemporary, Post-modern

dieuthao@dancentervn.com

Thao is a former student of Dancenter in her teenage years and spent one year practicing with UDG before her career pursuit in the U.S. She graduated in 2021 with a Bachelor of Arts in Dance, a Bachelor of Journalism in Public Relations and Advertising, and a minor in Psychology.

She has worked with and performed in the dance shows/choreography of Bill T. Jones/Arnie Zane Company, Rennie Harris Puremovement Company, Michael Sakamoto, Brendan Fernandes, Jenna Riegel, Melissa Templeton, Vivian Kim, etc.

Her main dance styles: Contemporary Dance & Post-modern Dance.

Thao is currently working as Dancenter as Dance Assistant for Dance Intro classes.

« Tôi muốn mang lại một môi trường lớp học nơi tất cả đều cảm thấy được chào đón, an toàn và được tôn vinh. Tôi khuyến khích học viên tham gia vào quá trình khám phá, nhận thức và nhận kiến thức mới, không chỉ là các động tác nhảy mà còn là bản thân họ. »
– Dương Diệu Thảo

Kid & Teen Timetable
9/2019 – 6/2020

Lớp Cấp độ Ngày Giờ
Hip Hop Kids Preparatory Thứ 2 4:00 – 4:45 PM
Thứ 3 3:20 – 4:05 PM
Thứ 3 4:10 – 4:55 PM
Intermediate Thứ 2 4:50 – 5:45 PM
Hip Hop Teens Elementary Thứ 2 5:50 – 7:15 PM

Start typing and press Enter to search