Hành động xanh tại Dancenter

 In Adult Classes, Adult Workshops, Kid & Teens Workshop, News, Phụ Huynh

Từ tháng 3/2020, Dancenter sẽ áp dụng một số thực hành bảo vệ môi trường: tiết kiệm nước: tiết kiệm điện, phân loại rác…
Chúng tôi hy vọng với dự án này, ý thức bảo vệ môi trường của mọi người khi đến Dancenter sẽ được tăng lên và nhân rộng.

TIẾT KIỆM NƯỚC
Chúng ta thường vô tình lãng phí nước mà không nhận ra. Lần tới nếu bạn sử dụng toilet tại Dancenter, hãy chú ý đến biển hướng dẫn xả nước. Thay đổi thói quen cũ không chỉ giúp ích cho môi trường mà còn cho thế hệ tương lai.

TIẾT KIỆM ĐIỆN
Chúng tôi sẽ đặt một số biển báo trong khu vực Dancenter để nhắc bạn tắt đèn, quạt, máy lạnh khi không cần sử dụng, hoặc khi bạn kết thúc lớp học.
Giáo viên sẽ điều chỉnh để nhiệt độ phòng tập không quá lạnh. Điều này đặc biệt có ích trong những thời điểm giao mùa.

PHÂN LOẠI RÁC
Phân loại rác là một việc dễ làm. Dancenter cung cấp thùng rác có 2 ngăn: rác thải hữu cơ và những rác thải khác bao gồm rác có thể tái chế. Chúng tôi sẽ đặt 2 thùng rác tại khu vực tiếp tân và ở mỗi phòng tập đều có thùng rác. Lần tới, nếu bạn muốn vứt rác, hãy dành thời gian đọc hướng dẫn phân loại rác được dán trên thùng nhé.

GIỮ ĐƯỜNG PHỐ SẠCH SẼ
Kể từ khi chúng tôi đặt thêm một thùng rác ở ngoài vỉa hè, chúng tôi nhận thấy mọi người ít vứt ly nhựa và bao ni lông hơn trên đường. Nếu chúng ta muốn sống trong một môi trường sạch sẽ, trách nhiệm thuộc về mỗi người.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search