Lớp học trực tuyến dành cho Trẻ em & Thiếu niên

 In Kid & Teens Classes, News

Lớp học dành cho Trẻ em và Thiếu niên sẽ tạm ngưng hoạt động đến khi có thông báo mới.

Đội ngũ giáo viên sẽ sắp xếp và tổ chức lớp học trực tuyến để cùng các em học sinh TIẾP TỤC TẬP LUYỆN – NĂNG ĐỘNG – KẾT NỐI.

Thời khóa biểu lớp học trực tuyến có thể xem TẠI ĐÂY (cần có mật khẩu để xem) .

Chúng tôi đã gửi mật khẩu đến phụ huynh thông qua email. Chúng tôi cũng đã gửi thời khóa biểu của từng học sinh.

Nếu phụ huynh cần giúp đỡ, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search