Private Classes

LỊCH HỌC KỲ 2022

DÀNH CHO MINI KID

 • Giai đoạn 1: Thứ Sáu 07/01 – Thứ Bảy 26/3
 • Giai đoạn 2: Monday 28/3 – Thứ Bảy 11/6

DÀNH CHO KID & TEEN

 • Giai đoạn 1: Thứ Sáu 07/01 – Thứ Bảy 12/02
 • Giai đoạn 2: Thứ Hai 14/02 – Thứ Bảy 19/3
 • Giai đoạn 3: Thứ Hai 21/3 – Thứ Bảy 23/4
 • Giai đoạn 4: Thứ Hai 25/4 – Thứ Bảy 11/6

Ngày nghỉ lễ

 • Giáng sinh: Chủ nhật 12/12/2021 – Thứ Năm 6/1/2022
 • Tết: Thứ Bảy 29/1/2022 – Chủ nhật 6/02/2022
 • Giỗ tổ Hùng Vương: Thứ Hai 11/04/2022
 • Nghỉ Xuân: Thứ Bảy 9/4/2022 – Chủ nhật 17/04/2022
 • Kỉ niệm 30/4 và Quốc tế Lao động: Thứ Sáu 30/04/2022 – Thứ Hai 03/05/2022

SHOW DIỄN THƯỜNG NIÊN

Ngày giờ có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ xác nhận vào tháng 1/2021

Thể loại và cấp độ Ngày* Giờ Địa điểm
ACRO Kids & Teen Thứ Bảy 22 tháng 7 3pm Hội trường trường ISHCMC
Teens Advanced & Adults
(Tất cả thể loại)
Thứ Bảy 29 tháng 5 18h30 Nhà Hát Quân Đội
Tất cả lớp Kids & Teens
Ballet, Jazz & Lyrical
Thứ Bảy 29 tháng 5 10h Nhà Hát Quân Đội
Tất cả lớp Kids & Teens
Hip Hop & Tap
Thứ Bảy 29 tháng 5 15h Nhà Hát Quân Đội