Private Classes

LỊCH NĂM 2021 – 2022

Lịch học Mini Kid

  • Học kỳ 1: Thứ Hai 6/09/2021 – Thứ Bảy 27/11/2021
  • Học kỳ 2: Thứ Hai 29/11/2021 – Thứ Bảy 26/3/2022
  • Học kỳ 3: Thứ Hai 27/3/2022 – Thứ Bảy 11/6/2022

Lịch học Kid & Teen

  • Học kỳ 1 (Nền tảng): Thứ Bảy 11/9/2021 – Thứ Bảy 11/12/2021
  • Học kỳ 2 (Biểu diễn): Thứ Sáu 7/1/2022 – Thứ Bảy 11/6/2022

Ngày nghỉ lễ

  • Giáng sinh: Chủ nhật 12/12/2021 – Thứ Năm 6/1/2022
  • Tết: Thứ Bảy 29/1/2022 – Chủ nhật 6/02/2022
  • Giỗ tổ Hùng Vương: Thứ Hai 11/04/2022
  • Nghỉ Xuân: Thứ Bảy 9/4/2022 – Chủ nhật 17/04/2022
  • Kỉ niệm 30/4 và Quốc tế Lao động: Thứ Sáu 30/04/2022 – Thứ Hai 03/05/2022

SHOW DIỄN THƯỜNG NIÊN

Ngày giờ có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ xác nhận vào tháng 1/2021

Thể loại và cấp độ Ngày* Giờ Địa điểm
ACRO Kids & Teen Thứ Bảy 22 tháng 7 3pm Hội trường trường ISHCMC
Teens Advanced & Adults
(Tất cả thể loại)
Thứ Bảy 29 tháng 5 18h30 Nhà Hát Quân Đội
Tất cả lớp Kids & Teens
Ballet, Jazz & Lyrical
Thứ Bảy 29 tháng 5 10h Nhà Hát Quân Đội
Tất cả lớp Kids & Teens
Hip Hop & Tap
Thứ Bảy 29 tháng 5 15h Nhà Hát Quân Đội

Start typing and press Enter to search