Private Classes

LỊCH NĂM 2020 – 2021

HỌC KỲ LỚP TRẺ EM & THIẾU NIÊN

  • Học Kỳ 1 Nền Tảng: 07/09/2020 – 05/12/2020
  • Học Kỳ 2 Biểu Diễn: 04/01/2021 – 06/06/2021

NGÀY LỄ

  • Giáng Sinh: Thứ Hai 07/12/2020 đến Chủ nhật 03/01/2021
  • Tết: Thứ Hai Mon 08/02/2021 đến Chủ nhật 21/02/2021
  • Giỗ Tổ Hùng Vương: Thứ Tư 21/04/2021
  • Lễ Lao động và Thống nhất: Thứ Sáu 30/04/2021 – Thứ Hai 03/05/2021

SHOW DIỄN THƯỜNG NIÊN

Ngày giờ có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ xác nhận vào tháng 1/2021

Thể loại và cấp độ Ngày* Giờ Địa điểm
ACRO Kids & Teen Thứ Bảy 22 tháng 7 3pm Hội trường trường ISHCMC
Teens Advanced & Adults
(Tất cả thể loại)
Thứ Bảy 29 tháng 5 18h30 Nhà Hát Quân Đội
Tất cả lớp Kids & Teens
Ballet, Jazz & Lyrical
Thứ Bảy 29 tháng 5 10h Nhà Hát Quân Đội
Tất cả lớp Kids & Teens
Hip Hop & Tap
Thứ Bảy 29 tháng 5 15h Nhà Hát Quân Đội

Start typing and press Enter to search