Private Classes

LỊCH NĂM HỌC 2023 – 2024

DÀNH CHO LỚP MẦM NON

 • Học kỳ 1: Thứ 3, 5 Tháng 9, 2023 – Thứ 2, 27 Tháng 11, 2023
 • Học kỳ 2: Thứ 3, 28 Tháng 11, 2023 – Thứ 2, 18 Tháng 3, 2024
 • Học kỳ 3: Thứ 3, 19 Tháng 3, 2024 – Thứ 2, 17 Tháng 6, 2024

Ngày nghỉ lễ

 • Giáng Sinh: Thứ 3, 19/12/2023 – Chủ Nhật, 07/01/2024
 • Tết: Thứ 5, 08/02/2024 – Chủ Nhật, 18/02/2024
 • Giỗ Tổ Vua Hùng: Thứ Năm, 18/04/2024
 • Kỷ Niệm 30/4 & Quốc Tế Lao Động: Chủ Nhật, 28/04/2024 – Thứ 4, 01/05/2024

Tuần lễ Dự giờ

 • Thứ 7, 2/12/2024 – Thứ 6, 8/12/2024
 • Thứ 2, 10/6/2024 – Thứ 7, 15/6/2024

Chương trình Biểu diễn Thường niên

 • Tổng duyệt các lớp Kid và Teen: Đang sắp lịch
 • Biểu diễn các lớp Kid và Teen: Đang sắp lịch

SHOW DIỄN THƯỜNG NIÊN

Ngày giờ có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ xác nhận vào tháng 1/2021

Thể loại và cấp độ Ngày* Giờ Địa điểm
ACRO Kids & Teen Thứ Bảy 22 tháng 7 3pm Hội trường trường ISHCMC
Teens Advanced & Adults
(Tất cả thể loại)
Thứ Bảy 29 tháng 5 18h30 Nhà Hát Quân Đội
Tất cả lớp Kids & Teens
Ballet, Jazz & Lyrical
Thứ Bảy 29 tháng 5 10h Nhà Hát Quân Đội
Tất cả lớp Kids & Teens
Hip Hop & Tap
Thứ Bảy 29 tháng 5 15h Nhà Hát Quân Đội

Start typing and press Enter to search