PRIVATE CLASSES

Bạn mong muốn tiến bộ nhanh hơn?

Vì các lớp học riêng luôn theo cấu trúc dạy một-kèm-một hoặc một-kèm-hai, giáo viên của bạn sẽ dành nhiều thời gian để tập luyện riêng cùng bạn. Điều này sẽ giúp thúc đầy nhanh hơn sự tiến bộ của bạn. Các giáo viên sẽ có đủ thời gian để tìm ra những phần bạn còn yếu và chỉ dẫn cho bạn những kỹ thuật cụ thể và tốt nhất để bạn hoàn thiện. Nếu bạn muốn tiến bộ nhanh và có phương phát đúng đắn, bạn sẽ thích các lớp học riêng.

Bạn mong muốn có nhiều sự riêng tư hơn để đạt đến mục tiêu theo theo tiến độ của riêng bạn?

Các lớp học cá nhân rất lý tưởng vì lớp tập trung rèn luyện cho mỗi mình bạn. Một khi giáo viên hiểu được mục tiêu bạn mong muốn, họ sẽ dạy bạn những bài tập phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Mỗi cá nhân đều có mục tiêu, tình trạng thể chất và phong cách học khác nhau. Do đó, lớp học riêng sẽ xây dựng trên những yếu tố này và điều chỉnh các bài học phù hợp dành cho bạn

Học phí

Quý khách có nhu cầu về lớp học kèm riêng, vui lòng liên hệ info@dancentervn.com để được báo giá.

Start typing and press Enter to search