Kid & Teen Classes

GHI DANH & HỌC PHÍ

GHI DANH & HỌC PHÍ

Học viên cần điền vào đơn đăng ký và đọc kỹ các nội quy cho lớp người lớn trước khi bắt đầu buổi học đầu tiên. Học phí phải được thanh toán tại quầy trước khi bắt đầu lớp học.

HOÀN PHÍ & NGHỈ HỌC

Thẻ học không được hoàn phí, chuyển cho người khác, hoặc dùng chung với người khác.

THAM GIA LỚP HỌC

Học viên đến trước sẽ được ghi danh vào trước và không phải lúc nào cũng chắc chắn được vào lớp. Mỗi học viên đều phải đăng ký tại quầy lễ tân trước mỗi buổi học.

QUY ĐỊNH LỚP WORKSHOP

Không có chính sách hoàn trả hoặc chuyển đổi học phí. Nếu chương trình workshop bị hủy bỏ do phía Dancenter thì sẽ hoàn trả đầy đủ phí.

LỊCH HỌC

Giáo viên của Trung tâm đồng thời cũng là vũ công và biên đạo múa. Những công việc này có thể yêu cầu giáo viên nghỉ lớp. Trong những trường hợp như vậy, Trung tâm sẽ có giáo viên dạy thế thay vì hủy lớp. Trong trường hợp hủy lớp, học viên có thể chọn một lớp khác học bù, hoặc gia hạn thẻ học.

NỘI QUY PHÒNG TẬP

Xin tắt tiếng điện thoại khi đang trong phòng tập.
Xin không trả lời điện thoại khi đang trong phòng tập.
Xin đến lớp đúng giờ.
Xin bỏ giầy, hoặc thay giầy trước khi bước vào phòng tập.
Xin không đem đồ ăn/nước soda vào trong phòng tập.

ỦY QUYỀN

Học viên tại Dancenter hiểu rằng nguy cơ chấn thương là vốn có trong các hoạt động thể chất và tự nguyện chấp nhận nguy cơ này. Dancenter và các nhân viên của trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về những chấn thương có thể xảy ra trong quá trình tập luyện của học viên và và các chi phí có liên quan. Trong trường hợp khẩn cấp, học viên ủy quyền cho cho giáo viên và nhân viên của Dancenter để có được điều trị khẩn cấp với điều kiện là sẽ thông báo cho người liên lạc khẩn cấp sớm nhất có thể.

Dancenter sẽ không chịu trách nhiệm về những mất mát hoặc hỏng hóc về tài sản mà học viên và gia đình, bạn bè đem đến trung tâm.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Khi đăng ký học, học viên đồng ý cho Dancenter sử dụng hình ảnh và video của mình vào mục đích quảng bá.

Start typing and press Enter to search