Kid & Teen Classes

GHI DANH & HỌC PHÍ

GHI DANH

Học viên cần điền vào đơn đăng ký và đọc kỹ các nội quy cho lớp người lớn trước khi bắt đầu buổi học đầu tiên. Học phí phải được thanh toán tại quầy trước khi bắt đầu lớp học.

HỌC PHÍ 

Học phí phải được thanh toán tại quầy trước khi bắt đầu lớp học.

HOÀN PHÍ & NGHỈ HỌC

1. Đối với học theo từng buổi sẽ được cung cấp Thẻ (Dance Card): thẻ không được hoàn phí, không được chuyển thẻ cho người khác, hoặc dùng chung thẻ với người khác.
2. Đối với học theo khóa

  • Không gia hạn cho các buổi học không thể tham gia vào cuối khóa học.
  • Không có buổi học bù cho các buổi học đã vắng trong khóa học.
  • Không hoàn trả tiền các buổi vắng mặt trong khóa học.

Tuy nhiên, nếu có xác nhận y tế, pháp lý hoặc tại nơi làm việc hợp lệ, học viên có thể viết thư đến info@dancentervn.com để được xem xét.

THAM GIA LỚP HỌC

Học viên đến trước sẽ được ghi danh vào trước và không phải lúc nào cũng chắc chắn được vào lớp.
Mỗi học viên đều phải đăng ký tại quầy lễ tân trước mỗi buổi học.
Các giáo viên của Dancenter có quyền rút ngắn thời lượng của buổi học xuống còn 60 phút cho bất kỳ buổi học nào có ít người đăng ký (3 học viên hoặc ít hơn).

QUAY PHIM/CHỤP ẢNH TRONG LỚP

Chúng tôi luôn nỗ lực để tạo cảm giác thoải mái và được chào đón trong phòng tập đối với tất cả học viên.
Luôn hỏi ý kiến giáo viên trước khi quay video hoặc chụp ảnh dù ở bất kì phần nào trong buổi học.
Giáo viên cũng sẽ kiểm tra xem có sự đồng ý từ các học viên khác hay không.
Nếu bạn không muốn bị quay video hoặc chụp ảnh, quyền riêng tư của bạn chắc chắn sẽ được tôn trọng.

QUY ĐỊNH LỚP WORKSHOP

Không có chính sách hoàn trả hoặc chuyển đổi học phí. Nếu chương trình workshop bị hủy bỏ do phía Dancenter thì sẽ hoàn trả đầy đủ phí.

LỊCH HỌC

Giáo viên của Trung tâm đồng thời cũng là vũ công và biên đạo múa. Những công việc này có thể yêu cầu giáo viên nghỉ lớp. Trong những trường hợp như vậy, Trung tâm sẽ có giáo viên dạy thế thay vì hủy lớp. Trong trường hợp hủy lớp, học viên có thể chọn một lớp khác học bù, hoặc gia hạn thẻ học.

ỦY QUYỀN

Học viên tại Dancenter hiểu rằng nguy cơ chấn thương là vốn có trong các hoạt động thể chất và tự nguyện chấp nhận nguy cơ này. Dancenter và các nhân viên của trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về những chấn thương có thể xảy ra trong quá trình tập luyện của học viên và và các chi phí có liên quan. Trong trường hợp khẩn cấp, học viên ủy quyền cho cho giáo viên và nhân viên của Dancenter để có được điều trị khẩn cấp với điều kiện là sẽ thông báo cho người liên lạc khẩn cấp sớm nhất có thể.
Dancenter sẽ không chịu trách nhiệm về những mất mát hoặc hỏng hóc về tài sản mà học viên và gia đình, bạn bè đem đến trung tâm.

CHẤP NHẬN RỦI RO

Tôi xác nhận và hiểu những điều sau:

  1. Việc tham gia bao gồm khả năng tiếp xúc và bị ốm do các bệnh truyền nhiễm bao gồm nhưng không giới hạn ở COVID-19. Mặc dù các quy tắc cụ thể và kỷ luật cá nhân có thể làm giảm nguy cơ này,
  2. Tôi hiểu và chấp nhận chịu mọi rủi ro liên quan đến bệnh tật và các bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như COVID-19,
  3. Tôi chấp nhận rủi ro thương tật, tổn hại và mất mát liên quan đến việc tham gia lớp học của tôi.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Khi đăng ký học, học viên đồng ý cho Dancenter sử dụng hình ảnh và video của mình vào mục đích quảng bá.
Trong trường hợp bạn không muốn bị quay video hoặc chụp ảnh, chỉ cần thông báo cho giáo viên của bạn.

NỘI QUY PHÒNG TẬP

Xin tắt tiếng điện thoại khi đang trong phòng tập.
Xin không trả lời điện thoại khi đang trong phòng tập.
Xin đến lớp đúng giờ.
Xin bỏ giầy, hoặc thay giầy trước khi bước vào phòng tập.
Xin không đem đồ ăn/nước soda vào trong phòng tập.

ỦY QUYỀN

Học viên tại Dancenter hiểu rằng nguy cơ chấn thương là vốn có trong các hoạt động thể chất và tự nguyện chấp nhận nguy cơ này. Dancenter và các nhân viên của trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về những chấn thương có thể xảy ra trong quá trình tập luyện của học viên và và các chi phí có liên quan. Trong trường hợp khẩn cấp, học viên ủy quyền cho cho giáo viên và nhân viên của Dancenter để có được điều trị khẩn cấp với điều kiện là sẽ thông báo cho người liên lạc khẩn cấp sớm nhất có thể.

Dancenter sẽ không chịu trách nhiệm về những mất mát hoặc hỏng hóc về tài sản mà học viên và gia đình, bạn bè đem đến trung tâm.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Khi đăng ký học, học viên đồng ý cho Dancenter sử dụng hình ảnh và video của mình vào mục đích quảng bá.

Start typing and press Enter to search