Adult Classes

Trang chủ > Lịch học > NGƯỜI LỚN > Traditional West African

Điệu nhảy của Châu Phi không chỉ là những chuyển động cơ thể thuần túy mà còn là hiện thân của thơ ca, lịch sử, tính cộng đồng và quá trình thay đổi. Hãy đắm mình trong nhịp điệu và truyền thống của miền Tây Phi. Đôi chân trần và quần áo thoải mái là hai yêu cầu duy nhất để tham gia lớp học này. Lớp học sẽ có người chơi trống “live”!

THỜI KHÓA BIỂU 9/2021 – 5/2022

Cấp độ Ngày Giờ Giáo viên
Mọi cấp độ Thứ 2 7:00 – 8:30 PM Ms. Amanda

Start typing and press Enter to search