HỌC PHÍ & PHÍ ĐĂNG KÝ
Print Friendly, PDF & Email

HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022 – 2023

HỌC PHÍ DÀNH CHO MINI KIDS

LỚP HỌC KỲ 1
05/09 – 26/11
HỌC KỲ 2
28/11 – 18/3
HỌC KỲ 3
20/03 – 24/6
Mini Kid Intro
&
Mini Kid Preparatory
12 tuần Thứ 2 & 3 & 4
(13 tuần)
Thứ 5 & 6 & 7
(12 tuần)
Thứ 2 & 3 & 4 & 7
(13 tuần)
Thứ 5 & 6
(14 tuần)
VND 3,550,000 VND 3,850,000 VND 3,550,000 VND 3,850,000 VND 4,140,000

HỌC PHÍ DÀNH CHO TRẺ EM VÀ THIẾU NIÊN

THỜI LƯỢNG LỚP Học kỳ Nền tảng
05/09 – 17/12
Học kỳ Biểu diễn
02/01 – 17/06 & 24/6
CẢ NĂM
05/09 – 17/06 & 24/6
 55′ VND 5,280,000 VND 7,740,000 VND 13,020,000
 85′ VND 5,810,000 VND 8,520,000 VND 14,330,000
115′ VND 6,240,000 VND 9,160,000 VND 15,400,000

PHÍ ĐĂNG KÝ

Phí đăng ký Dancenter 500,000vnd/người/năm. Tất cả các học viên đều phải đóng phí đăng ký.
Phí này không được giảm giá.
(Phí Đăng ký được dùng để chi trả các công việc hành chính cần thiết khi tiếp nhận một học sinh mới và chi trả cho hệ thống phần mềm quản lý học phí.)

ĐIỀU KIỆN GIẢM GIÁ
Print Friendly, PDF & Email

ĐIỀU KIỆN GIẢM HỌC PHÍ

Giảm học phí đăng ký sớm

5% Giảm học phí đăng ký sớm áp dụng cho:
Thanh toán trọn khóa trước ngày 15/06/2022

Giảm Học Phí Học Nhiều Lớp

Đăng ký từ lớp thứ 2 trở lên sẽ được giảm học phí như sau:
5% cho lớp thứ 2;
10% cho lớp thứ 3 trở lên.
Mức giảm học phí cao hơn áp dụng cho lớp có học phí ít hơn;
Áp dụng cho đăng ký Trọn Khoá hoặc đăng ký Theo Kỳ.

Giảm Học Phí Gia Đình

Giảm 5% cho con thứ hai, thứ ba v.v..
Giảm giá áp dụng cho anh chị em có học phí thấp hơn.

PHÍ TRANG PHỤC BIỂU DIỄN
Print Friendly, PDF & Email

PHÍ TRANG PHỤC BIỂU DIỄN

Phí này không được miễn giảm. Phí đã bao gồm 8% VAT.

NHÓM LỚP PHÍ
Nhóm Kids 800,000 VND
Nhóm Teens 900,000 VND

Print Friendly, PDF & Email

PHÍ ĐỒNG PHỤC BIỂU DIỄN ACRO

Phí này không được miễn giảm. Phí đã bao gồm 10% VAT.

NHÓM LỚP PHÍ
Nhóm lớp Acro Kid 500,000 VND
Nhóm lớp Acro Teen 600,000 VND

Start typing and press Enter to search