HỌC PHÍ & PHÍ ĐĂNG KÝ
Print Friendly, PDF & Email

HỌC PHÍ NĂM HỌC 2020 – 2021

THỜI LƯỢNG Học kì Nền Tảng
Tháng 9 – Tháng 12
Học kì Biểu Diễn
Tháng 1 – Tháng 6
CẢ NĂM
Tháng 9 – Tháng 6
 45′ VND 3,890,000 VND 5,990,000 VND 9,880,000
 55′ VND 4,760,000 VND 7,310,000 VND 12,070,000
 85′ VND 5,230,000 VND 8,050,000 VND 13,280,000
115′ VND 5,630,000 VND 8,650,000 VND 14,280,000

PHÍ ĐĂNG KÝ

Phí đăng ký Dancenter 500,000vnd/người/năm. Tất cả các học viên đều phải đóng phí đăng ký.
Phí này không được giảm giá.

ĐIỀU KIỆN GIẢM GIÁ
Print Friendly, PDF & Email

ĐIỀU KIỆN GIẢM HỌC PHÍ

Giảm Học Phí Đăng Ký Cả Năm

Giảm 5% học phí khi thanh toán tiền học cả năm trước ngày 30/06/2020.

Giảm Học Phí Học 2 Lớp Ballet

Đặc biệt giảm 20% học phí lớp Ballet thứ hai khi đăng ký học 2 lớp Ballet/tuần. Không kết hợp với Giảm Học Phí Học Nhiều Lớp.

Giảm Học Phí Học Nhiều Lớp

Nếu học viên đăng ký nhiều hơn một lớp thì sẽ được giảm học phí như sau:
10% cho lớp thứ 2, 15% cho lớp thứ 3, và 20% từ lớp thứ 4 trở đi. Mức giảm học phí cao hơn áp dụng cho lớp có thời lượng học ngắn hơn.

Giảm Học Phí Gia Đình

Giảm 5% cho con thứ hai, thứ ba v.v. trong cùng gia đình đăng ký học.
Học phí giảm áp dụng cho bé đăng ký học với thời lượng ít hơn.

PHÍ TRANG PHỤC BIỂU DIỄN
Print Friendly, PDF & Email

PHÍ TRANG PHỤC BIỂU DIỄN

Phí này không được miễn giảm. Phí đã bao gồm 10% VAT.

NHÓM LỚP PHÍ
Nhóm Kids 800,000 VND
Nhóm Teens 900,000 VND

Print Friendly, PDF & Email

PHÍ ĐỒNG PHỤC BIỂU DIỄN ACRO

Phí này không được miễn giảm. Phí đã bao gồm 10% VAT.

NHÓM LỚP PHÍ
Nhóm lớp Acro Kid 500,000 VND
Nhóm lớp Acro Teen 600,000 VND

Start typing and press Enter to search