NỘI QUY LỚP HỌC

Print Friendly, PDF & Email

Đăng ký

 1. Phụ huynh phải điền đầy đủ thông tin và ký vào đơn đăng ký, đồng thời tìm hiểu kỹ nội quy Dancenter trước khi đưa các em học sinh đến buổi học đầu tiên.
 2. Chúng tôi có giới hạn số lượng học sinh trong mỗi lớp. Việc đăng ký được thực hiện trên nguyên tắc “đến trước, đăng ký trước”.

Nội Quy Trong Lớp

 1. Không ăn uống (trừ nước lọc) trong phòng tập.
 2. Không mang giày sử dụng ngoài đường vào trong lớp.
 3. Không chạy, hò hét, hay làm ồn ào gây mất trật tự.
 4. TẮT điện thoại.

Điều kiện tham gia các lớp cấp độ Nâng cao

 1. Bộ môn Lyrical, độ tuổi Kid và Teen dành cho học sinh đã đăng ký bộ môn Ballet và/hoặc Jazz.
 2. Học sinh bộ môn Ballet, Tap và Jazz, độ tuổi Kid, cấp độ Advanced cần tham gia thêm lớp Ballet HOẶC Jazz HOẶC Lyrical.
 3. Học sinh bộ môn Ballet, Tap và Jazz, độ tuổi Kid và Teen, cấp độ Intermediate Advanced cần tham gia thêm lớp Ballet HOẶC Jazz HOẶC Lyrical.

Thời Gian Học

 1. Các lớp học múa được tổ chức với phương pháp khoa học, bắt đầu từ khởi động và phát triển các cơ và kỹ năng cần thiết để sẵn sàng cho các bài tập kỹ thuật. Học sinh đến muộn hoặc thiếu bước khởi động ban đầu có khả năng bị chấn thương. Đến học muộn cũng gây sao lãng giờ học.
 2. Học sinh phải đến lớp học trước một khoảng thời gian đủ để thay đồ và chuẩn bị vào lớp đúng giờ.
 3. Học sinh phải học từ đầu giờ đến cuối giờ, không rời lớp giữa giờ.

Chuyên Cần

 1. Vui lòng gọi điện hoặc gửi email để thông báo học sinh vắng mặt buổi học hôm đó.
 2. Việc đi học không thường xuyên sẽ làm học sinh và cả lớp chậm tiến bộ. Để đạt hiệu quả tốt trong học tập, việc học sinh đi học thường xuyên và chăm chỉ rất quan trọng.
 3. Học sinh bị chấn thương hay không đủ sức khỏe để học vẫn nên đến quan sát lớp nếu có thể, vì các em vẫn có thể học được nhiều điều khi vào lớp.

Thay đổi Thời Khóa Biểu

 1. Giáo viên của chúng tôi còn đảm nhiệm một số công việc khác như biên đạo và vũ công. Nghĩa vụ công việc đôi khi bắt buộc họ rời khỏi lớp. Chúng tôi luôn ưu tiên phương án giáo viên dạy thế hơn là hủy lớp.
 2. Trong trường hợp lý do hủy lớp đến từ Dancenter, chúng tôi sẽ mở lớp học bù cho học sinh vào thời gian khác.
 3. Trong trường hợp hủy lớp vì những lý do bất khả kháng, Dancenter có thể tổ chức lớp học trực tuyến.

Quy Định Về Lớp Học Bù

 1. Học sinh vắng một buổi học vì lý do sức khỏe có thể học bù một lớp trong tháng theo gợi ý của giáo viên. Vui lòng thông báo với chúng tôi trước 1 tuần.
 2. Trong Học kỳ Biểu diễn, học sinh chỉ có thể học bù trước tháng 3 hoặc sau Chương trình Biểu diễn.

Dự giờ Lớp Học

 1. Phụ huynh/bạn bè/anh chị em không được vào lớp học trong suốt thời gian học.
 2. Phụ huynh và khách sẽ được mời dự giờ lớp trong Tuần Lễ Dự Giờ đã được lên lịch, thường được tổ chức vào Tháng 12 và Tháng 6.

Đồng ý cho phép sử dụng hình ảnh

 1. Khi ký vào đơn đăng ký, phụ huynh xác nhận cho phép Dancenter sử dụng hình ảnh và/hoặc video của học sinh cho hoạt động quảng cáo.
 2. Phụ huynh có trách nhiệm thông báo cho Dancenter bằng văn bản nếu cần rút lại hoặc sửa đổi điều khoản này.

Cách thức liên lạc

 1. Tất cả các thông tin về xác nhận đăng ký lớp, thanh toán, lớp học, workshop, sự kiện, thay đổi lịch, bản tin điện tử, thư nhắc nhở… đều được gửi đến địa chỉ email mà phụ huynh cung cấp.
 2. Phụ huynh có trách nhiệm cập nhật tin tức được gửi đi từ Dancenter. Nếu có bất kỳ thắc mắc, phụ huynh vui lòng liên hệ quầy dịch vụ để được giải đáp.
 3. Dancenter không chịu trách nhiệm nếu phụ huynh bỏ lỡ thông tin.
 4. Trong trường phụ huynh thay đổi địa chỉ email, vui lòng thông báo sớm với chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Bảo đảm an toàn

 1. Yêu cầu phụ huynh khi đưa đón học sinh cần vào bên trong Dancenter (đưa đến 10 phút tối đa trước buổi học và đón về 10 phút tối đa sau buổi học). Chỉ có những học sinh có THẺ XANH được phép rời Dancenter một mình. Phụ huynh vui lòng đọc thêm Nội quy Thẻ xanh.
 2. Phụ huynh có trách nhiệm thông báo cho Dancenter nếu thay đổi số điện thoại hoặc thay đổi số điện thoại khẩn cấp.
QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ & CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

Print Friendly, PDF & Email

QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ & CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

   1.  Phí đăng ký và học phí phải được thanh toán khi đăng ký học và phải đóng trước buổi học đầu tiên. Việc ghi danh chỉ được xác nhận sau khi các khoản phí được thanh toán đầy đủ.
   2. Học phí được tính theo từng học kỳ. Tại Dancenter, học viên có thể đăng theo kỳ hoặc cả năm học.
   3. Phí Đăng ký sẽ không được hoàn trả. Phí này bao gồm các thủ tục hành chính cần thiết khi tiếp nhận một học sinh và chi trả cho hệ thống phần mềm quản lý học phí.
   4.  Phí học một buổi chỉ được áp dụng sau khi có sự chấp thuận của Giám đốc. Trong trường hợp đóng phí một buổi, mỗi buổi sẽ là 350,000 VND/lớp 45’; 400,000 VND/lớp 55’; và 450,000 VND/lớp 85’ và 500,000 VND/lớp 115’.
   5.  10% phí nộp chậm được áp dụng sau lần nhắc thứ hai bằng email. Nếu phụ huynh cần thêm thời gian để sắp xếp việc thanh toán học phí, xin vui lòng thông báo với trường, chúng tôi sẽ xem xét sắp xếp phù hợp cho từng trường hợp.
   6. Phí trang phục biểu diễn sẽ được thu khi đăng ký học kỳ Biểu Diễn hoặc đăng ký trọn khóa.
   7. Những trường hợp học sinh tự ý vắng mặt, nghỉ học do thời tiết xấu, nghỉ lễ, du lịch, nghỉ học theo trường chính khóa sẽ không bảo lưu học phí.
   8. Trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn, như hỏa hoạn, thời tiết xấu, chiến tranh, yêu cầu từ chính quyền, khủng bố, dịch bệnh, đại dịch, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác ngoài tầm kiểm soát của Dancenter, Dancenter sẽ đóng cửa.
    Trong trường hợp không thể duy trì lớp học trực tiếp tại trung tâm do Sự kiện Bất khả kháng trong thời gian hơn 7 ngày, các bước giảm thiểu mà Dancenter có thể thực hiện là cung cấp lớp học trực tuyến cho học sinh nhóm Kid và Teen và/hoặc lớp học bù.
    Các lớp học dành cho học sinh nhóm Mini Kid sẽ bị hoãn hoặc hủy bỏ và hoàn trả học phí. Một phần học phí sẽ được bảo lưu dựa trên thời gian thực tế mà Dancenter đóng cửa.
   9. Trường hợp hủy đăng ký sau 4 tuần từ ngày đăng ký học kỳ Nền Tảng và hủy đăng ký sau ngày 31 tháng 01 của học kỳ Biểu Diễn sẽ không được hoàn tiền.
    • Những trường hợp học sinh tự ý vắng mặt, nghỉ học do thời tiết xấu, nghỉ lễ, du lịch, nghỉ học theo trường chính khóa sẽ không bảo lưu học phí.
    • Hoàn tiền học phí chỉ áp dụng cho Đăng ký trọn khóa với điều kiện sau:
     • Rời khỏi Việt Nam;
     • Vấn đề sức khỏe. Các giấy tờ chứng minh cần phải được gửi đến Dancenter.
     • Phí thủ tục hoàn tiền 500,000vnd
    • Học viên nghỉ học từ sau ngày 31/01/2023, sẽ không được hoàn tiền trang phục biểu diễn.
    • Trong trường hợp không có lớp học phù hợp với cấp độ của học viên sau khi đã đăng ký học, toàn bộ học phí sẽ được hoàn trả.
    • Trường hợp hủy đăng ký, phụ huynh phải thông báo bằng văn bản cho Dancenter. Mẫu đơn huỷ đăng ký được cung cấp tại quầy tiếp tân. Ngày chính thức của việc ngừng học chỉ được tính vào thời điểm Dancenter nhận được văn bản thông báo.
    • Thông báo ngừng học phải được gửi cho bộ phận lễ tân (không phải giáo viên) mới đủ điều kiện cho việc hoàn tiền hoặc bảo lưu.
    • Nghỉ học (vắng mặt) không được xem là thông báo ngừng học.
    • Học phí của các lớp trước khi phụ huynh thông báo ngừng học, dù học viên có tham gia hay không, đều không được hoàn trả hoặc bảo lưu. Học phí các lớp này sẽ được tính theo biểu phí “Phí học từng buổi”.
    • Phần học phí được hoàn có thể bảo lưu cho học kỳ tiếp theo hoặc chuyển cho thành viên trong gia đình. Học phí chỉ được bảo lưu tối đa đến học kỳ tiếp theo liền kề.
    • Phần học phí được hoàn trả có hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày hủy lớp. Sau thời gian này, chúng tôi sẽ không thực hiện hoàn trả.
   10. Quy định về Bảo lưu học phí
    • Học phí được bảo lưu trong vòng 6 tháng kể từ ngày có thông báo chính thức.
    • Phần học phí bảo lưu được dùng để chi trả cho Học phí (lớp trẻ em và/hoặc lớp người lớn), workshop (lớp trẻ em và/hoặc lớp người lớn), và/hoặc mua sắm tại DC Dance Shop.
    • Phần học phí bảo lưu chỉ có thể chuyển sang cho thành viên khác trong gia đình sử dụng.
    • Học phí bảo lưu không quy đổi thành hoàn trả bằng tiền mặt.

HỌC BỔNG

Chúng tôi hiểu rằng không phải tất cả gia đình đều đủ tài chính để ủng hộ niềm đam mê của con mình. Vì thế chúng tôi cấp Học bổng toàn phần và Học bổng từng phần cho những học viên chăm chỉ và có cam kết muốn đăng ký thêm lớp. Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

QUY ĐỊNH TRANG PHỤC

Print Friendly, PDF & Email

Quy Định Trang Phục

 1. Tất cả các học viên phải mặc đồng phục của lớp học theo quy định dưới đây.
  * Trang phục và giày múa có bán ở Dancenter Shop, xin hỏi thông tin tại lễ tân hoặc xem thêm chi tiết trên trang website của trung tâm.

  Lớp Nhóm Tuổi Trang Phục Nữ và Giày Trang Phục Nam và Giày
  DANCE Mini Kids
  (4-5 tuổi)
  Legging đen + Áo thun trơn đen/trắng
  Leotard hồng + Váy
  Giày mềm hồng có dây thun
  Quần lửng hoặc Legging đen
  Áo thun trơn đen/trắng
  Giày mềm đen có dây thun
  ACRO Mini Kids
  (4-6 tuổi)
  Legging đen
  Áo trơn đen (không họa tiết)/ Leotard Acro
  Chân không
  Quần lửng hoặc Legging đen
  Áo thun trơn đen/trắng
  Chân không
  Kids/Teens
  (7+ tuổi)
  Leggings/ quần lycra đen
  Leotard Acro
  Chân không
  BALLET Kids
  (7-11 tuổi)
  Leotard hồng + Váy + Vớ Ballet
  Giày mềm hồng có dây thun
  Quần lửng hoặc Legging đen
  Áo thun trắng/tím/đen
  Giày mềm đen có dây thun
  Teens
  (12+ tuổi)
  Leotard đen + Váy + Vớ Ballet
  Giày mềm hồng có dây thun
  (Với giày mũi cứng, vui lòng kiểm tra với giáo viên)
  JAZZ Kids
  (7-11 tuổi)
  Quần Jazz hoặc leggings đen
  Leotard hồng hoặc đen
  Giày mềm đen
  Quần lửng hoặc leggings đen
  Áo thun trắng, tím hoặc đen
  Giày da đen
  Teens
  (12+ tuổi)
  Quần Jazz hoặc Leggings hoặc Quần lycra đen
  Leotard
  Giày da đen
  LYRICAL Kids
  (7-11 tuổi)Teens
  (12+ tuổi)
  Legging hoặc quần lycra đen
  Leotard đen
  Giày half sole
  Quần đùi đen hoặc legging
  Áo thun trắng hoặc đen hoặc tím
  Giày half sole
  TAP Kids
  (7+ tuổi)Teens
  (12+ tuổi)
  Legging đen
  Áo Dancenter đen/ trắng / Áo thun trơn
  Giày Tap đen
  Quần lửng đen
  Áo Dancenter đen/ trắng / Áo thun trơn
  Giày Tap đen
  HIP HOP Kids/Teens
  (7+ tuổi)
  Legging/ Quần thụng đen/ trắng (dài qua gối)
  Áo Dancenter đen/ trắng / Áo thun trơn
  Giày thể thao đen
  GỢI Ý TRANG PHỤC

 2. Học viên phải buộc tóc cao trong lớp học để giáo viên có thể nhìn thấy tư thế cổ và đầu phối hợp cùng cơ thể. Tóc dài cần phải cột thành búi Ballet cho lớp Ballet, hoặc buộc cao cho các lớp khác. Tóc ngắn cần phải dùng băng-đô, cài tóc kẹp cho gọn.
 3. KHÔNG ĐEO NỮ TRANG trừ hoa tai nhỏ. Không đeo đồng hồ trong lớp.
 4. Dancenter không chịu trách nhiệm về mất đồ. Vì vậy học viên không nên đem đồ có giá trị đến lớp.
QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN

Print Friendly, PDF & Email

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ ỦY QUYỀN

Rủi ro chấn thương là vốn có trong bất kỳ hoạt động thể chất nào. Cha mẹ/người giám hộ đồng ý miễn trừ trách nhiệm và không buộc Dancenter và nhân viên của trung tâm chịu bất kỳ trách nhiệm hay bồi thường nào liên quan đến bất kỳ tổn thương nào của học viên trong quá trình tham gia các bài tập và/hoặc nhảy và/hoặc nhào lộn tại phòng tập, tại nhà hát và/hoặc tại nhà khi học trực tuyến hay tập trực tiếp tại trung tâm.

Trong trường hợp khẩn cấp, Cha mẹ/người giám hộ đồng ý ủy quyền cho Giáo viên, nhân viên Danceter được quyền thực hiện những điều trị y tế cần thiết cho con em của phụ huynh/người giám hộ nếu phụ huynh/người giám hộ vắng mặt, với sự thông hiểu rằng gia đình được thông báo sớm nhất có thể. Gia đình học viên chịu trách nhiệm tất cả và bất kỳ chi phí có liên quan đến việc điều trị.

Nếu, theo ý kiến của bác sĩ được cấp phép hành nghề và cấp phép hợp lệ, Học viên cần được điều trị y tế hay phẫu thuật, cần sự cho phép và đồng ý của phụ huynh, Phụ huynh theo đây ủy quyền, chỉ định và trao quyền hợp pháp cho nhân viên Dancenter được thực hiện vai trò như một người đại diện cung cấp các thủ tục cần thiết theo yêu cầu thay mặt cho phụ huynh thông qua sự ủy quyền bằng lời nói hoặc bằng văn bản theo yêu cầu. Phụ huynh chấp thuận rằng Dancenter, cán bộ, nhân viên và các đại diện của trung tâm không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với kết quả của hoặc trong sự liên quan hoặc những phát sinh từ bất kỳ việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế nào, cho dù được thực hiện bởi hoặc thay mặt Dancenter, cán bộ, nhân viên, hoặc các đại diện, hoặc bất kỳ bên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào.

NHẬN THỨC VỀ RỦI RO DỊCH COVID-19

Dancenter tổ chức các lớp học dựa theo các quy định hiện hành của Thành phố Hồ Chí Minh. Học viên, người giám hộ và phụ huynh được khuyến khích thực hành vệ sinh tay, “giãn cách xã hội” và đeo khẩu trang để giảm nguy cơ phơi nhiễm COVID-19.

COVID-19 vẫn đang lây lan trong cộng đồng, những cá nhân thuộc bất kỳ trường hợp nào dưới đây không nên đến Dancenter. Bằng việc tham dự các lớp học của Dancenter, phụ huynh xác nhận rằng phụ huynh và / hoặc (các) con không thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 1. Những cá nhân có triệu chứng liên quan đến COVID-19, bao gồm sốt, ho và khó thở trong vòng mười bốn (14) ngày qua hoặc trong thời điểm hiện tại; hoặc
 2. Những cá nhân tin rằng họ có thể đã tiếp xúc với một trường hợp được xác nhận hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 hoặc đã được chẩn đoán với COVID-19 nhưng chưa được các cơ quan y tế hoặc đội ngũ chăm sóc sức khỏe xác nhận không lây nhiễm.

Chấp nhận rủi ro

Tôi xác nhận và hiểu những điều sau:

 1. Việc tham gia bao gồm khả năng tiếp xúc và bị ốm do các bệnh truyền nhiễm bao gồm nhưng không giới hạn ở COVID-19. Mặc dù các quy tắc cụ thể và kỷ luật cá nhân có thể làm giảm nguy cơ này,
 2. Tôi hiểu và chấp nhận chịu mọi rủi ro liên quan đến bệnh tật và các bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như COVID-19,
 3. Tôi chấp nhận rủi ro thương tật, tổn hại và mất mát liên quan đến việc tham gia lớp học của tôi.

ĐƯA ĐÓN HỌC VIÊN

Chúng tôi trân trọng sự hợp tác của quý phụ huynh trong việc tuân thủ những quy định về đưa đón học viên. Những quy định này nhằm mục đích đảm bảo sự an toàn cho tất cả học viên tại Dancenter.

Đưa học viên đến lớp

Phụ huynh nên đưa học viên đến lớp trước 10 phút. Trước thời gian này sẽ không có người trông coi học viên tại trường.
Học viên không nên đến trước thời gian quy định này và trung tâm không chịu trách nhiệm trông coi học viên đến lớp sớm hơn thời gian quy định.

Đón học viên về

Tất cả các gia đình cần thông báo với trung tâm về việc học viên sẽ về nhà thế nào sau giờ học: học viên tự ra về, hay có người đến đón.
NẾU gia đình chọn phương án học viên tự ra về, Dancenter sẽ cấp một THẺ XANH. Học viên cần trình thẻ này với bảo vệ tại trung tâm để đươc tự ra về một mình.
NẾU gia đình chọn phương án có người đến đón, xin gia đình đảm bảo đến đón học viên đúng giờ, và nếu có người lạ đến đón thì cần phải thông báo trước.
Học viên nào chưa có người đến đón 10 phút sau khi lớp học kết thúc sẽ được yêu cầu đến gặp lễ tân để gọi điện cho gia đình đến đón.

Luật Giao Thông

Công an khu vực Quận 2 đã yêu cầu Dancenter tuân thủ những quy tắc dưới đây nhằm giảm tải lưu lượng giao thông trên Đường Nguyễn Đăng Giai.
Xe hơi riêng:

 1. Xe hơi không được phép đậu trước cửa nhà dân xung quanh.
 2. Xe hơi được phép dừng lại để nhanh chóng đưa học sinh đến tại Dancenter, tuy nhiên xe chỉ được phép đậu trước Cổng Dancenter.
 3. Để đón học sinh, tài xế phải đậu xe trên đường. Bảo mẫu/ phụ huynh nên đến đón các em tại khu vực lễ tân.

Với các em đến/đi bằng taxi, vui lòng sắp xếp các chuyến đi theo quy tắc chung và đừng để các tài xế taxi chờ trước cổng trung tâm. Vui lòng gọi taxi khi học sinh sẵn sàng để ra về.
Chúng tôi sẽ trình báo cơ quan công an đối với các trường hợp tài xế không tuân theo quy định hoặc thiếu tôn trọng bảo vệ của Dancenter.

Quy Định Chung Khi Học Viên Rời Dancenter:

 1. Chỉ có học sinh có THẺ XANH được ra về một mình.
 2. Đối với các buổi tổng duyệt, trình diễn và biểu diễn được tổ chức bên ngoài khuôn viên Dancenter, phụ huynh có trách nhiệm đón con mình tại các trạm “đón” chúng tôi thiết kế sẵn.
 3. Học sinh có người đến đón phải đợi trong khuôn viên trường.
CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN THƯỜNG NIÊN

Print Friendly, PDF & Email

Chương trình Biểu diễn Thường niên và Buổi Biểu diễn Acro

 1. Chương trình Biểu diễn thường được tổ chức tại Nhà hát thuộc sở hữu của Nhà nước, có thể bị hủy, dời lịch bất kỳ lúc nào theo thông báo của chính quyền sở tại.
 2. Học sinh các lớp Dance Play, Dance Intro và Acro Intro sẽ biểu diễn tại phòng tập trong Tuần lễ Dự giờ. Các em học sinh không cần trang phục biểu diễn.
 3. Học sinh các lớp Acro Kid và Teen sẽ có Buổi Trình diễn riêng.
 4. Tất cả học sinh từ cấp độ dự bị đến nâng cao đăng ký trong Học Kỳ Biểu Diễn sẽ tham gia Chương Trình Biểu diễn của Dancenter. Ngày diễn sẽ được xác nhận vào Tháng 12/ Tháng 01.
 5. Học sinh có thể sẽ tham gia hơn một chương trình, tùy thuộc vào cấp độ của lớp đang học.
 6. Học sinh Teen, cấp độ Nâng cao sẽ tham gia Buổi Biểu diễn Kid và Teen và Buổi Biểu diễn Người lớn.
 7. Học sinh không chuyên cần có thể không được tham gia biểu diễn sau 1 lần nhắc nhở.
 8. Xin lưu ý rằng sẽ có thêm những buổi tổng duyệt BẮT BUỘC vào những ngày cuối tuần trước mỗi chương trình.
 9. Phụ huynh cần mua vé vào cổng cho từng chương trình biểu diễn tại nhà hát. Chi phí để tổ chức một chương trình bao gồm những yêu cầu chuyên nghiệp mà chúng tôi sẵn sàng cung cấp để học sinh có được trải nghiệm chương trình biểu diễn thực tế. Doanh thu bán vé chỉ đủ để chi trả cho một số chi phí sau: Chi phí thuê nhà hát cho buổi tổng duyệt và ngày diễn, Ánh sáng và bối cảnh sân khấu, Phí thiết kế ánh sáng, Lương trả cho Giáo viên và Nhân viên làm ngoài giờ cho buổi diễn tập và chương trình cuối tuần.

Start typing and press Enter to search