Lịch Tổng duyệt 2019 – Kids & Teens

 In Kid & Teens Classes, Lớp Trẻ Em, News, Show & Event, Show & Event

Hãy ghi chú lại những ngày quan trọng của buổi tổng duyệt!

Buổi tổng dợt tại nhà hát được tổ chức nhằm giúp các em học viên làm quen với sân khấu.

Địa chỉ: Nhà hát Quân Đội, 140 Cộng Hòa, Tân Bình, TP. HCM

Recent Posts