Lịch Tổng duyệt & Ngày diễn

 In News, Show & Event, Show & Event

Hãy ghi chú lại những ngày quan trọng của show diễn năm nay! Hy vọng chúng ta sẽ có những buổi biểu diễn thành công!

Buổi tổng duyệt 11 & 12 tháng Năm
Mini Kids 19 tháng Năm
Adults & Teens Advanced 25 tháng Năm
Kids &Teens 26 tháng Năm
Recent Posts

Start typing and press Enter to search