Kid & Teen Classes

Print Friendly, PDF & Email

LỚP TRỰC TUYẾN DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

MÃ MÀU LỚP
Ballet Jazz

 

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Elem.: Có kinh nghiệm Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All Levels : Mọi cấp độ

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5
Sáng Ballet
Int.
Ms. Sabra
10:40 AM
CLASS LINK
ID: 863 5394 0799
Password: 467557
Jazz
Int.
Ms. Sabra
9:00 AM
CLASS LINK
ID: 856 6631 4706
Password: 426813
Tối Ballet
Beg./Elem.
Ms. Sabra
7:30 PM
CLASS LINK
ID: 868 8540 2767
Password: 981741
Ballet
Int.
Ms. Sabra
7:30 PM
CLASS LINK
ID: 878 6103 9981
Password: 166258
Jazz
Int.
Ms. Sabra
8:00 PM
CLASS LINK
ID: 863 2307 3869
Password: 922738
Ballet
Elem.
Ms. Sabra
8:10 PM
CLASS LINK
ID: 867 1027 1584
Password: 135271

 

 

LỚP TRỰC TUYẾN DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg.: Cơ bản Elem.: Có kinh nghiệm Int.: Trung cấp
Adv.: Nâng cao All Levels: Mọi cấp độ

 

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN ZOOM LINK ID PASSWORD
BALLET Beg./Elem. THỨ 2 7:30 PM Ms. Sabra CLICK HERE 868 8540 2767 981741
Elem. THỨ 5 8:10 PM Ms. Sabra CLICK HERE 867 1027 1584 135271
Int. THỨ 3 7:30 PM Ms. Sabra CLICK HERE 878 6103 9981 166258
THỨ 4 10:40 AM Ms. Sabra CLICK HERE 863 5394 0799 467557
JAZZ Int. THỨ 4 8:00 PM Ms. Sabra CLICK HERE 863 2307 3869 922738
THỨ 5 9:00 AM Ms. Sabra CLICK HERE 856 6631 4706 426813

 

Start typing and press Enter to search