Kid & Teen Classes

Nhảy múa bằng cả cơ thể và tâm hồm với những bước nhảy cổ điển từ những năm 1920 và 1940.

Thử nghiệm Swing, Charlesto và Lindy Hop trong phiên bản solo! Hơn thế nữa, đây là cách để bạn vận động vui và tuyệt vời!

THỜI KHÓA BIỂU 2021

Cấp độ Ngày Giờ Giáo viên Tình trạng
All Thứ 2 10:00 AM Ms. Xoay TRỰC TUYẾN

Start typing and press Enter to search