MBS cùng John Huy Trần

 In News

Chào mừng bạn đến với MBS, một lớp học Contemporary. MBS có nghĩa là Mind Body Soul (Trí – Thân – Tâm).

Lớp học này dành cho học viên ở mọi cấp độ và được thiết kế để giúp bạn mở mang trí óc, vận động cơ thể và giải phóng tâm hồn.

Chúng ta sẽ cùng bắt đầu lớp học với phần khởi động, sau đó là những bước chuyển động và vũ đạo.
Qua những bài tập, bạn sẽ học được kỹ thuật giúp bạn giải phóng khỏi sự sợ hãi và đánh giá, để rồi tìm thấy niềm vui khi nhảy múa với sự tự do tuyệt đối.
Mời bạn tham gia cùng tôi trong khái niệm contemporary này và khám phá niềm vui của chuyển động.
Hãy cùng nhau khơi mở tiềm năng sáng tạo và tìm ra cách thể hiện độc đáo của riêng mình.

Thứ Hai hằng tuần, 10:15 – 11: 45 AM.

Lớp học đầu tiên: ngày 06 tháng 3 năm 2023.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search