Mở đăng ký học kỳ Biểu diễn 2019/20

 In Kid & Teens Classes, Lớp Trẻ Em, News

Chương trình biểu diễn luôn là nguồn khích lệ rất lớn với các em, giúp các em sẽ hoàn thành một tiết mục hoàn hảo và biến ước mơ thành hiện thực!
Bắt đầu nhận đăng ký từ Thứ Hai, 18.11.2019
Phụ huynh vui lòng ghi chú lớp muốn đăng ký tiếp hoặc đăng ký thêm trong học kỳ tới và email về cho chúng tôi.

*Học sinh mới và trong danh sách đợi: bắt đầu đăng ký từ 09.12.2019

**Học kỳ Biểu diễn: 06.01.2020 – 13.06.2020

Recent Posts

Start typing and press Enter to search