Faculty

Trang chủ > Lịch hè cho người lớn
Print Friendly, PDF & Email

THỜI KHÓA BIỂU HÈ CHO NGƯỜI LỚN
bắt đầu từ 21/6/2021

MÃ MÀU LỚP
Ballet  Lyrical Contemporary Hip Hop  African
Jazz Tap  Free for Community

 

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi  cấp độ

*Lớp bắt đầu từ ngày 5 tháng 7.

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng Jazz
Int./Adv.
Mr. John
9:00 – 10:00 AM
Jazz
Beg.
Mr. Hieu
9:00 – 10:00 AM
Hip Hop
All.
Mr. Minh
9:00 – 10:00 AM
Ballet
Beg.
Ms. Sabra
9:00 – 10:00 AM
Contemporary
All.
Mr. Quyen
9:00 – 10:00 AM
*Ballet*
Elem.
Ms. Sabra
10:15 – 11:15 AM
*Contemporary*
Beg./Int.
Mr. Minh
10:15 – 11:15 AM
Tối African 
Beg.
Ms. Amanda
6:30 – 7:30 PM
Tap
All.
Ms. Leila
6:30 – 7:30 PM
Jazz 
Int.
Ms. Sabra
6:30 – 7:30 PM
Hip Hop 
Int./Adv.
Mr. Minh
6:30 – 7:30 PM
Contemporary 
Beg.
Mr. John
7:30 – 8:30 PM
Lyrical Contemp.
Int./Adv
Ms. Alexa
7:30 – 8:30 PM
African 
Beg.
Ms. Amanda
7:30 – 8:30 PM
Ballet
Int.
Ms. Sabra
7:30 – 8:30 PM

 

THỜI KHÓA BIỂU HÈ CHO NGƯỜI LỚN
bắt đầu từ 21/6/2021

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi cấp độ

 

*Lớp bắt đầu từ ngày 5 tháng 7.

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
AFRICAN Beg. Thứ 2 6:30 – 7:30 PM Ms. Amanda
Elem. Thứ 4 7:30 – 8:30 PM Ms. Amanda
BALLET Beg. Thứ 5 9:00 – 10:00 AM Ms. Sabra
*Elem. Thứ 3 10:15 – 11:15 AM Ms. Sabra
Int. Thứ 5 7:30 – 8:30 PM Ms. Sabra
CONTEMPORARY All. Thứ 6 9:00 – 10:00 AM Mr. Quyen
Beg. Thứ 2 7:30 – 8:30 PM Mr. John
*Beg./Int. *Thứ 4 *10:15 – 11:15 AM Mr. Minh
HIP HOP All Levels Thứ 4 9:00 – 10:00 AM Mr. Minh
Thứ 5 6:30 – 7:30 PM Mr. Minh
JAZZ Beg. Thứ 3 9:00 – 10:00 AM Mr. Hieu
Int./Adv. Thứ 2 9:00 – 10:00 AM Mr. John
Thứ 4 6:30 – 7:30 PM Ms. Sabra
LYRICAL
CONTEMPORARY
Int./Adv. Thứ 3 7:30 – 8:30 PM Ms. Alexa
TAP All. Thứ 3 6:30 – 7:30 PM Ms. Leila

WORKSHOP THỨ 7 HÀNG TUẦN CHO NGƯỜI LỚN

 

WORKSHOP THỂ LOẠI NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
Mind Escape  Contemporary 3 tháng 7 10AM– 12PM Ms. Sabra
 Ballet Bliss  Ballet 10 tháng 7 10AM – 12PM Ms. Sabra
 Betta Work  High Heels 17 tháng 7 10AM – 12PM Ms. Sabra
Ballet Bliss  Ballet 24 tháng 7 10AM – 12PM Ms. Sabra
Go with the flow Contemporary 31 tháng 7 10AM – 12PM Mr. Minh
Swing Dance Swing 31 tháng 7 2:30 – 4:30PM Ms. Xoay
Inner Groove Dance 07 tháng 8 10AM – 12PM Ms. Linh

Cách thức đăng ký
– Gửi email đến info@dancentervn.com
– Học phí: 420,000 vnd/2 giờ
– Giảm 10% học phí khi đăng ký trước 1 tuần

Start typing and press Enter to search