Năm học mới sắp bắt đầu

 In Adult Classes, Kid & Teens Classes, Lớp Người Lớn, Lớp Trẻ Em, News

NĂM HỌC MỚI sắp bắt đầu! Hãy chuẩn bị sẵn sàng tham gia lớp học yêu thích của bạn!

☑️ Đăng ký lớp học
☑️ Mua sắm trang phục tập luyện tại DC Dance Shop
☑️ Kiểm tra thời khóa biểu
☑️ Khởi động nhẹ nhàng để sẵn sàng đến lớp

Chúng tôi mong chờ được gặp lại tất cả mọi người vào thứ Hai, ngày 07/09/2020!

Dancenter vẫn mở nhận đăng ký và tư vấn!

028 3519 4490
info@18.141.234.162

Recent Posts