NEW Adult class!!!

 In Adult Classes, News

Traditional West African Dance

Điệu nhảy của Châu Phi không chỉ là những chuyển động cơ thể thuần túy mà còn là hiện thân của thơ ca, lịch sử, tính cộng đồng và quá trình thay đổi. Hãy đắm mình trong nhịp điệu và truyền thống của miền Tây Phi. Đôi chân trần và quần áo thoải mái là hai yêu cầu duy nhất để tham gia lớp học này. Lớp học sẽ có người chơi trống “live”!

Giáo viên: Amanda Armenteros

• Ngày bắt đầu: Thứ Hai 18/01/2021
• Giờ: 7.20 – 8.20 tối
• Học phí: 1 lớp+ 50 000vnd phí trả cho nghệ sĩ trống

[/vc_column][/vc_row]
Recent Posts

Start typing and press Enter to search