LỊCH TỔNG DỢT MỚI

 In Lớp Trẻ Em, Phụ Huynh, Show & Event

Buổi tổng dợt tại nhà hát được tổ chức nhằm giúp các em học viên làm quen với sân khấu.
Vì lý do bất khả kháng nhà hát buộc phải thay đổi lịch ban đầu của chúng tôi.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search