Notice of Holidays

 In News

Phụ huynh và học viên vui lòng lưu ý những ngày nghỉ lễ của Trung tâm trong tháng 8 và tháng 9 năm 2020.

Trước khi bước vào năm học mới, đội ngũ nhân viên và giáo viên của chúng tôi sẽ nghỉ một vài ngày để nạp lại năng lượng.
Dancenter sẽ tạm thời đóng cửa từ thứ Hai, ngày 17/08 – đến hết thứ Hai, ngày 24/08.
Chúng tôi sẽ mở cửa lại vào thứ Ba, ngày 25/08.

Dancenter sẽ đóng cửa nghỉ lễ 02/09 theo lịch nghỉ lễ Nhà nước.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search