Class Outfit

Trang chủ > Trang phục > Đồng phục

ĐỒNG PHỤC

BALLET

Dành cho Kids (6 – 11 tuổi)

Leotard hồng
Váy ballet hồng & vớ ballet
Giày mềm hồng

BALLET

Dành cho Teens (12+ tuổi)

Leotard đen
Váy đen & Vớ ballet
Giày mềm hồng

JAZZ, LYRICAL

Dành cho Kids (6 – 11 tuổi)

Leotard hồng/đen
Quần lửng/ôm đen
Giày mềm đen

JAZZ, LYRICAL

Dành cho Teens (12+ tuổi)

Leotard/Áo thun trơn/Dancenter
Quần lửng/ôm đen
Giày mềm đen

DANCE

Dành cho Mini Kids

Áo thun đen/trắng + Quần đen
Leotard hồng + váy
Giày mềm hồng có chun

ACRO

Dành cho Kids & Teens

Leotard đen
Quần lửng/quần đùi đen
Chân không

HIP HOP

Dành cho Kids & Teens

Áo thun đen/trắng/Dancenter
Quần lửng đen/trắng
Giày thể thao đen

TAP

Dành cho Kids & Teens

Áo thun đen/trắng/Dancenter
Quần lửng đen
Giày Tap đen

Start typing and press Enter to search