Class Outfit

Giày

S01 – Giày mềm hồng

Size: Mọi lứa tuổi

S01 – Giày mềm đen

Size: Mọi lứa tuổi

S02 – Giày mũi cứng
*Đặt trước

Size: Thiếu niên & Người lớn

S06 – Giày Jazz
*Đặt trước

Size: Thiếu niên

S05 – Giày Tap
*Đặt trước

Size: Mọi lứa tuổi

Start typing and press Enter to search