Tuần lễ đo đồ diễn 2020

 In News, Show & Event, Show & Event

Mỗi học viên sẽ có một bộ trang phục riêng cho mỗi bài diễn. Xin hãy chắc chắn các bạn có thể tham gia lớp vào tuần lễ đo trang phục.

Lớp Trẻ em & Thiếu niên Lớp Người lớn
18/02 – 24/02/2020 02/03 – 06/03/2020
Recent Posts