Tuần lễ may đo trang phục – Show 2021

 In Adult Classes, Kid & Teens Classes, News

Chương trình Biểu diễn Thường niên đang tới gần…

Một trong những hoạt động hào hứng nhất trong suốt quá trình chuẩn bị cho Chương trình là thiết kế trang phục diễn và thử đồ!

Tuần lễ may đo trang phục dành cho Trẻ em: thứ Bảy ngày 30 tháng 1 đến hết thứ Sáu ngày 5 tháng 2.

Tuần lễ may đo trang phục dành cho Người lớn: thứ Hai ngày 1 tháng 3 đến hết thứ Bảy ngày 6 tháng 2.

*Học viên vui lòng thông báo với quầy lễ tân nếu không thể sắp xếp đến lớp trong tuần kể trên.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search