Tuần lễ dự giờ 2019

 In Kid & Teens Classes, Lớp Trẻ Em, News

🌟 TỪ NGÀY 18/11 ĐẾN NGÀY 23/11/2019 🌟

Quý phụ huynh và gia đình được mời tham dự và quan sát lớp học của các em học sinh. Các em đã học tập thật chăm chỉ trong suốt học kì vừa qua và rất mong chờ được thể hiện cho cả nhà thấy sự tiến bộ của mình!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search