top of page
Level Name
Week Day
Time
Teacher
Program
LEVEL K2 & K3
Thứ Hai
5:10 PM - 6:05 PM
Ms. Madison
Level Program
LEVEL KT4 & T5
Thứ Ba
5:10 PM - 6:35 PM
Ms. Madison
Level Program
LEVEL T6
Thứ Ba
6:40 PM - 8:05 PM
Ms. Madison
Level Program

TAP

Tap là thể loại nhảy sử dụng âm thanh của giày đế kim loại để gõ xuống sàn tạo nhịp điệu. Ngoài các động tác, Tap còn chú trọng đến nhịp, phách và âm.

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 9/2024 – 6/2025

OPEN CLASS: Bắt đầu từ 1 lớp/tuần

Học kĩ thuật nền tảng của Dance/Acro. Dành cho học sinh xem nhảy múa như một hoạt động giải trí.


LEVEL PROGRAM: Tối thiểu 2 buổi/tuần/thể loại

Củng cố kiến thức nền tảng và trau dồi kỹ thuật theo thể loại đã chọn.

bottom of page