top of page

BURLESQUE

Lớp Burlesque sẽ giúp bạn tôn lên những nét đẹp của cơ thể, khám phá cách chuyển động của cơ thể bằng cách sử dụng các kỹ thuật nhảy múa và âm nhạc tán tỉnh, gợi cảm.

LỊCH 9/2024 – 6/2025

LỊCH HỌC KHÓA 9/2024 – 6/2025

OPEN CLASS: Start from one class per week

For students to be introduced to the fundmental of Dance/Acro as well for students who enjoy their practice a their pace as their recreational hobby.


LEVEL PROGRAM: Min 2 classes/week/per style

For students who wish to aquire solid fundamental technique to support their progression in their choosen style(s)

Week Day
Time
Teacher
Level Name
Thứ Ba
7:40 PM - 9:10 PM
Mr. Lam
ALL LEVELS
Thứ Năm
7:05 PM - 8:35 PM
Mr. Lam
ALL LEVELS
Thứ Sáu
10:00 AM - 11:30 AM
Mr. Lam
ALL LEVELS
Thứ Bảy
4:30 PM - 6:00 PM
Mr. Lam
ALL LEVELS
bottom of page