top of page

LYRICAL

Học viên sẽ học cách truyền tải những cảm xúc được thể hiện trong lời bài hát. Lớp học sẽ giới thiệu đến bạn nhiều thể loại nhạc khác nhau và học cách điều khiển cơ thể trở nên uyển chuyển theo dòng chảy cảm xúc của bài hát.

LỊCH 9/2024 – 6/2025

LỊCH HỌC KHÓA 9/2024 – 6/2025

Beginner: Introduce you to the fundamentals of body posture, flexibility understanding, motor skills awareness.


Intermediate: a warm-up full of freestyling, stretching and conditioning guaranteed to get your heart pounding.

Week Day
Time
Teacher
Level Name
Thứ Tư
7:40 PM - 9:10 PM
Ms. Lex
INTERMEDIATE / ADVANCED
bottom of page