top of page

MIND BODY SOUL (MBS)

Qua những bài tập, bạn sẽ học được kỹ thuật giúp bạn giải phóng khỏi sự sợ hãi và đánh giá, để rồi tìm thấy niềm vui khi nhảy múa với sự tự do tuyệt đối.

LỊCH 9/2024 – 6/2025

LỊCH HỌC KHÓA 9/2024 – 6/2025

OPEN CLASS: Start from one class per week

For students to be introduced to the fundmental of Dance/Acro as well for students who enjoy their practice a their pace as their recreational hobby.


LEVEL PROGRAM: Min 2 classes/week/per style

For students who wish to aquire solid fundamental technique to support their progression in their choosen style(s)

Week Day
Time
Teacher
Level Name
bottom of page