top of page
Level Name
Week Day
Time
Teacher
Program
LEVEL T1 OPEN
Thứ Bảy
11:00 AM - 12:25 AM
Ms. Nhung
Open Class

CONTEMPORARY

Thể loại này khuyến khích các vũ công phát huy tính linh hoạt trong cách biểu đạt, giúp thể hiện được vô vàn phong cách chuyển động và cảm xúc khác nhau.

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 9/2024 – 6/2025

OPEN CLASS: Bắt đầu từ 1 lớp/tuần

Học kĩ thuật nền tảng của Dance/Acro. Dành cho học sinh xem nhảy múa như một hoạt động giải trí.LEVEL PROGRAM: Tối thiểu 2 buổi/tuần/thể loại

Củng cố kiến thức nền tảng và trau dồi kỹ thuật theo thể loại đã chọn.

bottom of page