top of page
Level Name
Week Day
Time
Teacher
Program
TDC COMPETITION - Senior
Thứ Ba
7:50 PM - 8:45 PM
Ms. Lex
Level Program
TDC COMPETITION - Senior
Thứ Năm
7:35 PM - 8:30 PM
Ms. Sabra
Level Program
TDC COMPETITION - Teen
Thứ Bảy
5:00 PM - 5:55 PM
Ms. Lex
Level Program
TDC COMPETITION - Teen
Thứ Sáu
6:40 PM - 7:35 PM
Ms. Lex
Level Program

TOP DANCERS COMPANY

Dành cho những học sinh xem nhảy múa là niềm đam mê. Chúng tôi mang đến cơ hội tham gia thi đấu quốc tế và/hoặc tham gia trình diễn. Để học lớp này cần vượt qua kỳ tuyển chọn.

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 9/2024 – 6/2025

Từ 10-17 tuổi, các em có cơ hội cơ hội tham gia DC Top Dancers Company.Thông qua buổi tuyển chọn, chúng tôi tìm kiếm những vũ công tài năng và cống hiến để tham gia Thi đấu quốc tế (International Competition) và/hoặc Tham gia biểu diễn trong Company Showcase.

bottom of page