top of page

ACRO

Trong quá trình học các kỹ năng đồng diễn, các em sẽ khám phá tiềm năng của bản thân và học cách hợp tác trong các nhóm nhỏ. Lớp học bao gồm khởi động, giãn cơ, được hướng dẫn các kỹ năng thể dục dụng cụ trên thảm, tham gia trò chơi nhóm! Acro Prep luôn đề cao sự sáng tạo, giúp các bạn nhỏ thỏa sức tưởng tượng trong suốt buổi học.

THỜI KHÓA BIỂU 9/2024 – 6/2025

Bắt đầu từ 1 lớp/tuần

Khuyến khích các bạn nhỏ khám phá phong cách nhảy múa riêng của mình, thông qua các trò chơi và trí tưởng tượng.

Week Day
Time
Teacher
Level Name
Thứ Hai
3:40 PM - 4:25 PM
Mr. Hieu
MINIKIDS PREP
Thứ Ba
3:30 PM - 4:15 PM
Ms. Madison
MINIKIDS INTRO
Thứ Tư
4:10 PM - 4:55 PM
Mr. Hieu
MINIKIDS PREP
Thứ Năm
3:20 PM - 4:05 PM
Ms. Madison
MINIKIDS INTRO

LỊCH 9/2024 – 6/2025

bottom of page