top of page

BALLET

Học sinh được hướng dẫn về cấu trúc của một buổi học ballet, giúp các bé nhận biết nhịp điệu và làm quen với các thuật ngữ cơ bản của thể loại này. Mặc dù vậy, Ballet Prep luôn đề cao sự sáng tạo, giúp các bạn nhỏ thỏa sức tưởng tượng trong suốt buổi học.

THỜI KHÓA BIỂU 9/2024 – 6/2025

Bắt đầu từ 1 lớp/tuần

Khuyến khích các bạn nhỏ khám phá phong cách nhảy múa riêng của mình, thông qua các trò chơi và trí tưởng tượng.

Week Day
Time
Teacher
Level Name
Thứ Hai
4:20 PM - 5:05 PM
Ms. Madison
MINIKIDS PREP
Thứ Tư
4:10 PM - 4:55 PM
Ms. Madison
MINIKIDS PREP
Thứ Năm
4:10 PM - 4:55 PM
Ms. Madison
MINIKIDS PREP

LỊCH 9/2024 – 6/2025

bottom of page