Đo đồ diễn Trẻ em & Thiếu niên

 In Kid & Teens Classes, Lớp Workshop Trẻ Em, News, Show & Event

Mỗi học viên sẽ có một bộ trang phục riêng cho mỗi bài diễn. Xin hãy chắc chắn các em có thể tham gia lớp vào tuần lễ đo trang phục.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search