Kid & Teen Classes

Trang chủ > Lịch học > Người lớn

«Tôi đã gắn bó với Dancenter gần 8 năm rồi! Thật là vui và hạnh phúc khi chỉ cần tập luyện tại đây một giờ mỗi tuần với tất cả các giáo viên, vũ công và nhân viên tuyệt vời. Tôi thật sự hạnh phúc khi được là một phần của gia đình tuyệt vời này!
Không ngừng nhảy múa! Không ngừng chuyển động!
Với thật nhiều yêu thương, »

– Jennifer

Start typing and press Enter to search