Kid & Teen Classes

Mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi hình thể, mọi tầng lớp xã hội đều đẹp theo những cách rất riêng và có quyền tự hào về vẻ ngoài của mình. Lớp Burlesque sẽ giúp bạn tôn lên những nét đẹp của cơ thể, khám phá cách chuyển động của cơ thể bằng cách sử dụng các kỹ thuật nhảy múa và âm nhạc tán tỉnh, gợi cảm. Hãy đến và đánh thức sự gợi cảm của bạn.

THỜI KHÓA BIỂU 9/2022 – 6/2023

CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
Beginner Thứ 3 7:45 – 9:15 PM Mr. Lam
Thứ 6 10:00 – 11:30 AM Mr. Lam

Start typing and press Enter to search