Private Classes

Trang chủ > > Lớp học riêng

« Bài biên đạo của Leila thật hay. Tôi rất thích phong cách của cô ấy và chúng tôi chắc chắn sẽ còn tham gia khóa học với cô ấy lần khác. Chúng tôi rất vui vì có cơ hội được học cùng Dancenter. Rất cám ơn trung tâm vì đã đem đến một khóa học hoàn hảo như vậy. Chúng tôi thật sự đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi học bài nhảy cho hôn lễ của mình. »

– Jennifer & Arnaud

Start typing and press Enter to search