Đăng ký học kỳ 2 K&T 2020/21

 In Kid & Teens Classes, Lớp Trẻ Em, News

Dancenter nhận đăng ký Học Kỳ Biểu Diễn cho học viên hiện tại TỪ HÔM NAY. Phụ huynh vui lòng ghi chú (những) lớp phụ huynh và các em muốn đăng ký tiếp, hoặc đăng ký mới trong học kỳ sắp tới.
Mở nhận đăng ký học viên mới từ ngày 07/12/2020.
Trong Học kỳ Biểu Diễn, các em sẽ tiếp tục luyện tập các bài khởi động,co giãn cơ và động tác kỹ thuật, cùng với bài dựng cho chương trình biểu diễn. Trong quá trình học bài dựng, các em sẽ được hướng dẫn để nâng cao kỹ thuật của mình.
Học kỳ Biểu diễn: 04/01/2021 – 06/06/2021
info@18.141.234.162

[/vc_column][/vc_row]
Recent Posts

Start typing and press Enter to search