Lớp học Trực tuyến

 In News

Tập luyện và giữ kết nối với chương trình học trực tuyến.
Bạn có thể chọn thể loại nhảy múa yêu thích hoặc thử một thể loại mới trong sự an toàn tại ngôi nhà của bạn.

Dành cho học sinh độ tuổi Kid, Teen và Người lớn

Vui lòng liên hệ chúng tôi trước thứ Sáu hàng tuần để đăng ký lớp học cho tuần kế tiếp: info@dancentervn.com

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8

GIÁO VIÊN & BỘ MÔN

Lớp học dành cho Người lớn

Recent Posts

Start typing and press Enter to search