ORDER 2022 SHOW VIDEOS

 In News

Niềm vui và sự phấn khởi từ show diễn Rejoice in Dancing đã qua đi, giờ là lúc để cùng xem lại và hồi tưởng những khoảnh khắc đặc biệt trên sân khấu!

Năm nay chúng tôi sẽ thử nghiệm một cách thức mới! Chúng tôi sẽ tải video lên hệ thống lưu trữ online và chia sẻ link để phụ huynh/bạn tự tải về và lưu trong thiết bị lưu trữ cá nhân. Với cách này, chất lượng video sẽ tốt hơn và dễ dàng lưu trữ hơn!

Phí mua 1 show là 200,000vnd.

Vui lòng gửi kèm ủy nhiệm chi sau khi đặt mua. Đơn đặt mua chỉ được xác nhận sau khi phí đặt mua được trả đầy đủ.

Chúng tôi sẽ gửi link để tải xuống video trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt mua.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search