top of page
Level Name
Week Day
Time
Teacher
Program
LEVEL K1 OPEN
Thứ Sáu
6:00 PM - 6:55 PM
Mr. Cubi
Open Class
LEVEL T1 OPEN
Thứ Sáu
7:00 PM - 8:25 PM
Mr. Cubi
Open Class

BREAKING

Thể loại này mang tính năng động, kết hợp nhào lộn và tiết tấu nhịp nhàng. Đặc trưng là các động tác nhanh, uyển chuyển, thường được thực hiện gần mặt sàn.

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 9/2024 – 6/2025

OPEN CLASS: Bắt đầu từ 1 lớp/tuần

Học kĩ thuật nền tảng của Dance/Acro. Dành cho học sinh xem nhảy múa như một hoạt động giải trí.


LEVEL PROGRAM: Tối thiểu 2 buổi/tuần/thể loại

Củng cố kiến thức nền tảng và trau dồi kỹ thuật theo thể loại đã chọn.

bottom of page